Storitve

Posebna ponudba za reprogramiranje celic in pripravo iPSC linij!

  •  6500 eur for 1 celično linijo, 10000 eur za 2 celični liniji (5000 eur vsaka).
  • V ceno je vključena osnovna karakterizacija, ki zajema 4 iPSC celične markerje.

 

Nudimo različne laboratorijske storitve, ki vključujejo:

  • Izolacija primarnih celic in gojenje
  • Priprava iPSC linij (reprogramiranje)
  • Testiranje učinkovin/zdravil in vitro na 2D and 3D modelnih sistemih
  • Priprava ekspresijskih vektorjev, transfekcija celic in priprava stabilnih celičnih linij
  • Crispr/Cas9 genome editing
  • Mikroskopiranje (snemanje celic v živo, epifluorescentno, konfokalno in TEM)

Naši R&D interesi so fokusirani na :

  • Pospešeno celjenje ran
  • Dostavni sistemi

K sodelovanju na raziskovalnih projektih spodbujamo vse zainteresirane.