Svetovalni odbor

Duško Ilić je diplomiral iz medicine in molekularne biologije na Univerzi v Beogradu. Po zaključenem doktorskem študiju v Tokiu je nadaljeval s podoktorskim izobraževanjem na Univerzi v Kaliforniji in San Franciscu. Na Univerzi v Kaliforniji nato je zasedel pozicijo izrednega profesorja, v Veteranskem medicinskem centru v San Franciscu pa je postal svetovalec. Njegove raziskave so fokusirane na regulacijo celičnih funkcij preko ekstracelularnega matriksa. Med letoma 2005 in 2009 je delal kot direktor na licencirani inštituciji v Kaliforniji, ki se ukvarja s celicami in zamrzovanjem humanih embrionalnih matičnih celic. Trenutno je zaposlen na King’s College v Londonu, kjer dela s humanimi matičnimi celicami v povezavi z razvojem modelov bolezni in zdravil, ukvarja pa se tudi s tkivnim inženirstvom in regenerativno medicino.

MMM pic

Mette Mogensen je leta 1980 diplomirala iz genetike in celične biologije na Univerzi v Manchestru, kjer je leta 1985 tudi doktorirala. Pred prihodom na Univerzo v Dundee, leta 1997, kjer je delala kot predavateljica in raziskovalka, je bila na podoktorskem usposabljanju na Univerzi St Andrews v Veliki Britaniji. Leta 2001 se je preselila na Univerzo v Vzhodni Angliji, kjer kot docentka predava na Oddelku za celično in razvojno biologijo.

 

Radovan Komel je profesor biokemije in molekularne biologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je pionir v genski tehnologiji in medicinski molekularni genetiki v Sloveniji. Vodi Medicinski center za molekularno biologijo ter je obenem tudi koordinator raziskovalnega programa Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje. Je avtor več kot 150 člankov v ugledni domači in tuji literaturi. Bil je mentor 65 magistrskim in doktorskim študentom. Je predsednik Slovenskega društva za naravoslovje, urednik Proteusa in član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Chimica Slovenica. Usklajeval je tudi pripravo nove slovenske zakonodaje v zvezi z biomedicino in človeškim genomom.

1

Birgit Lane je izvršna direktorica Inštituta za medicinsko biologijo in znanstvena direktorica Inštituta za raziskave kože v Singapurju. Dodiplomsko in podiplomsko izobrazbo je pridobila s področja zoologije, in sicer na Univerzi v Londonu. Po podoktorskem študiju v Londonu in v laboratorijih v Cold Spring Harbor (New York), je ustanovila svojo skupino na Inštitutu za raziskave raka v Londonu, kasneje pa tam tudi postavila svoj laboratorij. Leta 1990 se je preselila na Univerzo v Dundee ter leto kasneje postala sodelavka na Katedri za anatomijo in biologijo celice. Leta 2005 se je pridružila A * STAR, ki je pod njenim vodstvom, v letu 2007, postal Center za medicinsko biologijo. Od leta 2013 skupaj z Royem Chanom, vodita Inštitut za raziskave kože v Singapurju. Birgit Lane je voljena članica Kraljeve družbe v Edinburgu in Akademije medicinskih znanosti, je zaslužna profesorica na Univerzi v Dundee-ju, izredna profesorica na Karolinska Inštitutu v Stockholmu in na Univerzi v Singapurju ter častna svetovalka na Centru za kožo v Singapurju.